Warunki rezerwacji

Rezerwacji można dokonać w następujący sposób:

  • kontakt telefoniczny,
  • kontakt e-mailowy,
  • bezpośrednią wizytę w siedzibie

Potwierdzamy wstępnie rezerwację drogą elektroniczną. Właściwa rezerwacja zostanie dokonana po podpisaniu Umowy najmu, przesłaniu skanów dokumentów oraz wpłaceniu Zaliczki jako opłaty rezerwacyjnej. Umowę  prześlemy drogą elektroniczną.

Wynagrodzenie jest płatne w następujący sposób:

  • Po przesłaniu skanów podpisanych dokumentów wpłaceniu 30% wynagrodzenia rezerwacja jest zagwarantowana.
  • pozostałą kwotę Wynagrodzenia 70% należy wpłacić w terminie do 30 dni przed terminem wypożyczenia. W przypadku kiedy rezerwacja następuje w okresie krótszym niż 30 dni Wynagrodzenie powinno być uregulowane w całości.